VPB-actualiteiten en MKB

In de vennootschapsbelasting komen diverse regelingen voor welke van belang zijn voor de DGA/ MKB-praktijk zoals o.a. deelnemingsvrijstelling, de renteaftrek en de fiscale eenheid. De nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zullen tijdens de bijeenkomst worden besproken. De aspecten t.a.v. de financiering door de dga van zijn B.V. en de kwalificatie van de geldverstrekking (kapitaal, (on)zakelijke lening) en eventuele borgstellingen komen hierbij aan de orde. Ook fiscale aspecten in het kader van het creëren van een holdingstructuur, fusies, splitsingen in verband met het juist voorsorteren en optimaliseren van de structuur voor de bedrijfsopvol-ging zijn hierbij van belang.

Door: mr. H (Harrie) Handels, MKB-belastingadviseur, Brinkmans Adviesgroep en Handels Belastingadviseurs te Weert.

Tarieven De Fiscale Kring (PE) 
8 Trainingen € 1000 
Elk volgende deelnemer per kantoor € 850 
1 Training € 150

 NBA: PE uren 2

Deel deze training