Actualiteiten formeel belastingrecht 

Het formele recht wordt steeds belangrijker. Het lijkt dat dit o.a. te maken heeft met het feit dat vanwege de digitalisering van de verwerkingsprocessen, de bezettingsgraad bij de overheid en rechtelijke macht er steeds minder tijd beschikbaar voor inhoudelijke toetsing. In deze bijeenkomst wordt de volgende thema's en onderwerpen belicht vanuit de actualiteit: de plaats van het formele belastingrecht binnen het bestuursrecht, de werkingssfeer van AWB en AWR, aanslagregeling (naheffing en navordering), vertegenwoordiging, verplichtingen belastingplichtige, bezwaar, beroep, fiscaalbestuursrechtelijke boetes, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het belastingrecht, de rechten van de belastingplichtige en het fiscaal compromis. Hierbij zal eveneens aandacht worden besteed aan de invloed van internationale wet- en regelgeving op het nationale formele belastingrecht (o.a. EVRM en de jurisprudentie van het EHRM).

Door: Mevr. Mr. D. (Debbie) Liem, VDB Advocaten Notarissen

Tarieven De Fiscale Kring (PE) 
8 Trainingen € 1000 
Elk volgende deelnemer per kantoor € 850 
1 Training € 150

 NBA: PE uren 2

Deel deze training